tabrizi

کارشناس فروش: سجاد تبریزی

fathi

کارشناس فروش: رضا فتحی

ahan_header.gif

قیمت انواع مقاطع فولادی

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی کارخانه حالت ضخامت (mm) ابعاد (m)
قیمت ورق
36,600 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
8
1.5
قیمت ورق
36,500 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
6
1.5
قیمت ورق
36,300 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
5
1.5
قیمت ورق
تماس بگیرید
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
5
1.25
قیمت ورق
35,500 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
4
1.5
قیمت ورق
تماس بگیرید
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
4
1.25
قیمت ورق
36,700 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
3
1.5
قیمت ورق
35,600 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
3
1.25
قیمت ورق
تماس بگیرید
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
2.5
1.5
قیمت ورق
34,700 تومان
1402/09/09
فولاد مبارکه
رول
2.5
1.25

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی سایز(cm) وزن(kg) واحد محل تحویل تعداد شاخه در هر بسته
قیمت تیرآهن IPE
25,500 تومان
1402/09/09
30
506
کیلوگرم
کارخانه
10
قیمت تیرآهن IPE
24,500 تومان
1402/09/09
27
425
کیلوگرم
کارخانه
12
قیمت تیرآهن IPE
25,200 تومان
1402/09/09
24
375
کیلوگرم
کارخانه
14
قیمت تیرآهن IPE
25,200 تومان
1402/09/09
22
325
کیلوگرم
کارخانه
16
قیمت تیرآهن IPE
تماس بگیرید
1402/09/09
20
275
کیلوگرم
کارخانه
18
قیمت تیرآهن IPE
23,900 تومان
1402/09/09
18
225
کیلوگرم
کارخانه
24
قیمت تیرآهن IPE
24,000 تومان
1402/09/09
16
190
کیلوگرم
کارخانه
30
قیمت تیرآهن IPE
26,000 تومان
1402/09/09
14
155
کیلوگرم
کارخانه
36
قیمت تیرآهن IPE
تماس بگیرید
1402/09/09
12
125
کیلوگرم
کارخانه
44

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی آنالیز حالت سایز (mm) واحد
قیمت میلگرد آجدار
تماس بگیرید
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
36
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,000 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
32
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,000 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
28
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,300 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
25
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,300 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
22
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,300 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
20
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,400 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,400 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
23,500 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
قیمت میلگرد آجدار
24,900 تومان
1402/09/09
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی سایز (mm) ضخامت (mm) وزن (kg) واحد کالا محل تحویل
قیمت قوطی
34,700 تومان
1402/09/09
90*90
2.5
42
کیلوگرم
اصفهان
قیمت قوطی
36,000 تومان
1402/09/09
90*90
2
34
کیلوگرم
کارخانه
قیمت قوطی
34,700 تومان
1402/09/09
80*80
2.5
38
کیلوگرم
اصفهان
قیمت قوطی
34,700 تومان
1402/09/09
80*40
2.5
24
کیلوگرم
کارخانه
قیمت قوطی
34,700 تومان
1402/09/09
60*40
2.5
24
کیلوگرم
اصفهان
قیمت قوطی
36,000 تومان
1402/09/09
40*80
2
23
کیلوگرم
کارخانه
قیمت قوطی
34,700 تومان
1402/09/09
40*60
2.5
24
کیلوگرم
کارخانه
قیمت قوطی
34,700 تومان
1402/09/09
40*40
2.5
19
کیلوگرم
کارخانه
قیمت قوطی
36,000 تومان
1402/09/09
40*40
2
15
کیلوگرم
کارخانه
قیمت قوطی
36,000 تومان
1402/09/09
30*30
2
11.5
کیلوگرم
کارخانه

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی ارتفاع (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل
قیمت پروفیل سی پرلین
37,000 تومان
1402/09/09
200
6
48
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل سی پرلین
37,000 تومان
1402/09/09
180
6
45
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل سی پرلین
37,000 تومان
1402/09/09
160
6
23
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل سی پرلین
37,000 تومان
1402/09/09
220
6
55
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل سی پرلین
37,000 تومان
1402/09/09
220
6
51
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل زد
35,700 تومان
1402/09/09
22
6
52
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل زد
35,700 تومان
1402/09/09
220
6
43
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل زد
35,300 تومان
1402/09/09
200
6
49
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل زد
35,300 تومان
1402/09/09
200
6
41
کیلوگرم
اصفهان
قیمت پروفیل زد
34,500 تومان
1402/09/09
180
6
47
کیلوگرم
اصفهان

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی سایز (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن (kg) محل تحویل
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
8*8
8
6
56
کارخانه
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
8*8
7
6
49
کارخانه
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
8*8
6
6
42
کارخانه
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
7*7
7
6
44
کارخانه
قیمت نبشی
تماس بگیرید
1402/09/09
7*7
7
6
44
اصفهان
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
7*7
6
6
38
کارخانه
قیمت نبشی
تماس بگیرید
1402/09/09
7*7
6
6
38
اصفهان
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
7*7
5
6
32
کارخانه
قیمت نبشی
22,500 تومان
1402/09/09
6*6
6
6
32.5
کارخانه
قیمت نبشی
23,300 تومان
1402/09/09
6*6
6
6
33
اصفهان

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی قطر (inch) قطر (mm) ضخامت (mm) وزن (kg) محل تحویل
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
20
1.25
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
20
1
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
20
0.9
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
18
1.25
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
18
1
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
18
0.9
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
16
1.25
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
16
1
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
16
0.9
تهران
قیمت لوله مبلی (لوله روغنی)
44,500 تومان
1402/09/09
13
1.25
تهران

تصویر نام محصول قیمت تاریخ بروز رسانی ابعاد (mm) طول شاخه (m) آنالیز واحد محل تحویل
کالاها پیدا نشدند!

قیمت روز آهن آلات

قیمت آهن آلات نیز مانند بسیاری از مصالح ساختمانی و صنعتی دیگر متاثر از عوامل متعدد می باشد. به همین جهت، برای مقایسه قیمت آهن و مقاطع مختلف فولادی و همچنین اطلاع از کیفیت محصولات در برندهای گوناگون، نیاز به منبعی مطمئن و موثق می باشد. آهن مهام بستری جدید برای فعالیت یکی از قدیمی ترین شرکت های عرضه کننده انواع آهن آلات و محصولات صنایع فولاد یعنی فولاد تجارت مهام است.

فولاد تجارت مهام از برترین مجموعه های فروش آهن آلات در سراسر کشور است، که سابقه ای درخشان و خدماتی گسترده در این زمینه برای هموطنان محترم ارائه نموده است. با آهن مهام تجربه و تخصص کارشناسان فعال در گروه فولاد تجارت مهام، به سادگی در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

شناخت دقیق بازار آهن و درک بهتر از موارد موثر بر قیمت روزانه آهن در این بازار، به شما کمک خواهد کرد، تا محصول مورد نظر خود را در بین نمونه های فراوان انتخاب و خرید نمایید. بسیاری از کارشناسان فعال در بازار آهن آلات، برای بررسی قیمت روز آهن نیاز به منبعی مطمئن خواهند داشت. با توجه به سابقه فعالیت های گروه فولاد تجارت مهام، آهن مهام را میتوان به عنوان یک مرجع موثق برای این کار در نظر گرفت.

انواع خدمات آهن آلات آهن مهام

با ایجاد وب سایت آهن مهام، خدمات متعددی برای مشتریان فولاد تجارت مهام ایجاد شد. مشاهده لیست محصولات و قیمت آهن آلات، کسب مشورت در انتخاب و خرید، همچنین دسترسی سریع تر به کارشناسان این مجموعه و … از جمله خدماتی بودند که با استفاده از وب سایت آهن مهام امکان پذیر شده اند. در ادامه به برخی از خدمات اصلی قابل ارائه در وب سایت آهن مهام اشاره خواهیم کرد:

فروش انواع آهن آلات با قیمت مناسب و کیفیت بالا

آهن آلات در انواع صنعتی و ساختمانی، دسته بندی های متعددی داشته و برای شناخت محصولی خاص در بازار آهن، می بایست تجربه و تخصص کافی در این زمینه داشت. آهن مهام با خرید محصولات خود از برترین تولیدکنندگان کشور و عرضه آنها با قیمتی بسیار مناسب، رضایت بالایی را از مشتریان خود در طول سالهای گذشته دریافت کرده است.

از برترین تولید کنندگان انواع تیرآهن در کشور می توان به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، فولاد البرز ایرانیان، مجتمع فولاد ظفر بناب، مجتمع فولاد خراسان رضوی و … اشاره نمود. تیرآهن های تولید شده در این برندها از جمله نمونه های پر مصرف در کشور ما هستند. محصولات عنوان شده در سایزهای مختلف توسط این مجموعه عرضه می شوند.

کارخانجات فولاد مبارکه اصفهان، اکسین و کاویان اهواز و مجتمع فولاد گیلان، تولید کنندگان اصلی انواع ورق فولادی در ایران هستند. شرکت های هفت الماس، امیرکبیر کاشان و فولاد بهمن، سازندگان انواع ورق رنگی و پروفیل های مختلف هستند می باشند. تمامی محصولات این شرکت ها در وب سایت آهن مهام با قیمت مناسب عرضه می شوند.

فروش میلگرد، انواع پروفیل های ساختمانی و صنعتی، انواع لوله و دیگر محصولات صنعت فولاد از جمله خدمات آهن مهام در سال های گذشته می باشد. گفتنی است فولاد تجارت مهام با اخذ نمایندگی مستقیم از این شرکت ها، توان ارائه این محصولات را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت دارد.

مشاوره در انتخاب و خرید آهن آلات با توجه به نیاز مشتری

خرید آهن آلات در بسیاری از موارد برای مشتریان چالش برانگیز می باشد. به همین دلیل شرکت فولاد تجارت مهام، از تخصص کارشناسان خود برای آشنایی بیشتر مشتریان با محصولات این بازار استفاده کرده است. مشاوران آهن مهام با در نظر داشتن نوع نیاز و سلیقه مشتریان، آنها را در انتخاب و خرید محصول مورد نظر خود کمک خواهند نمود.

مشاوران آهن مهام در پروژه های متعدد ساختمانی، صنعتی و عمرانی برای انتخاب مواد مناسب در بازار آهن آلات، به مشتریان کمک می نمایند. سعی ما این است که با ارائه درکی صحیح از نیازهای هر پروژه، مشتریان خود را در بالاتر بردن سطح استانداردها و استفاده بهینه از انواع مقاطع فولادی یاری نماییم.

ارسال سفارشات به سراسر کشور در کمترین زمان

فولاد تجارت مهام با برخورداری از انبار آهن آلات متعدد در نقاط مختلف کشور، ظرفیت بالایی در عرضه محصولات صنعت فولاد با انواع مختلف ایجاد نموده. ضمن این که با توجه به تعداد بالای انبارها در سراسر کشور، این کار در کمترین زمان ممکن انجام خواهد گرفت. شما می توانید محصول مورد نظر خود را پس از سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایید.

ارائه اطلاعات تخصصی در زمینه فلزات و آهن آلات به صورت آنلاین
علاوه بر عرضه انواع مقاطع آهنی، ارائه اطلاعات مختلف و لازم برای آشنایی با این محصولات و خرید انواع آهن آلات، یکی دیگر از خدمات این مجموعه می باشد. اطلاع از قیمت روز آهن، برای خرید محصولات مختلف در بازار آهن آلات، یکی از نکات مورد نیاز و البته ضروری است. ضمن این که مقاله های متعددی در بخش دانشنامه آهن مهام، برای آشنایی کاربران با بازار آهن و محصولات مختلف در آن ارائه شده اند.

از دیگر خدمات آهن مهام می توان به ارائه فاکتور رسمی برای تمامی سفارشات، عرضه محصولات به صورت عمده و خرد و تحویل آنها در مکان مورد نظر مشتری اشاره کرد.

قیمت آهن به صورت روزانه

صنایع و مشاغل مختلفی هستند که در محصولات و خدمات خود، نیاز به انواع آهن آلات دارند. به همین جهت، دریافت قیمت آهن به صورت روزانه، برای آنها اهمیت بالایی خواهد داشت. با اطلاع از قیمت روز فولاد، می توان تصمیمات مناسب تری در قیمت گذاری محصولات داشته و یا برای تهیه مواد اولیه خود به درستی اقدام نمایند.

شما می توانید به منظور استفاده از خدمات مختلف عنوان شده، از طریق شماره های ارائه شده در وب سایت آهن مهام با کارشناسان فعال در این مجموعه تماس بگیرید.