آهن مهام » قیمت لوله
قیمت لوله داربست قیمت لوله گاز قیمت لوله اسپیرال قیمت لوله گالوانیزه قیمت لوله صنعتی قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4461لوله اسپیرال 18 اینچ ضحامت 1045.800 تومان
1403/03/10
کیلوگرم1210کارخانه
4467لوله اسپیرال 22 اینچ ضحامت 1245.800 تومان
1403/03/10
کیلوگرم1212کارخانه
4466لوله اسپیرال 24 اینچ ضحامت 1245.800 تومان
1403/03/10
کیلوگرم1212کارخانه
4465لوله اسپیرال 26 اینچ ضحامت 1445.800 تومان
1403/03/10
کیلوگرم1210کارخانه
4464لوله اسپیرال 30 اینچ ضحامت 1545.800 تومان
1403/03/10
کیلوگرم1210کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4761لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 بهفلز39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4751لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 زرین39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4756لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4740لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 صدرا39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4734لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 فولادگران39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4722لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 نیکان39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4745لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 یزد39.300 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4772لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4549لوله گازی روکار 1 اینچ سپاهان52.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم63کارخانه
4551لوله گازی روکار 1.12 اینچ سپاهان52.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم63کارخانه
4550لوله گازی روکار 1.14 اینچ سپاهان52.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم63, 3.6 میلی مترکارخانه
4547لوله گازی روکار 1.2 اینچ سپاهان52.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4552لوله گازی روکار 2 اینچ سپاهان52.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم63کارخانه
4548لوله گازی روکار 3.4 اینچ سپاهان52.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4497لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 263.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4500لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.563.200 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4503لوله گالوانیزه 1.12 اینچ ضخامت 263.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4504لوله گالوانیزه 1.12 اینچ ضخامت 2.563.200 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5اصفهان
4501لوله گالوانیزه 1.14 اینچ ضخامت 263.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4502لوله گالوانیزه 1.14 اینچ ضخامت 2.563.200 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5اصفهان
4507لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 263.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4508لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2.563.200 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5اصفهان
4505لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 263.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4506لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.563.200 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5اصفهان
4509لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 263.500 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62اصفهان
4510لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2.563.200 تومان
1403/03/10
کیلوگرم62.5اصفهان
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4601لوله مانیسمان 1 اینچ رده 803.070.000 تومان
1403/03/10
شاخه64.55 میلی مترتهران
4596لوله مانیسمان 1.12 اینچ رده 806.560.000 تومان
1403/03/10
شاخه65.08 میلی مترتهران
4595لوله مانیسمان 1.14 اینچ رده 804.810.000 تومان
1403/03/10
شاخه64.85 میلی مترتهران
4593لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 801.860.000 تومان
1403/03/10
شاخه63.73 میلی مترتهران
4597لوله مانیسمان 2 اینچ رده 808.670.000 تومان
1403/03/10
شاخه65.54 میلی مترتهران
4598لوله مانیسمان 2.12 اینچ رده 80670.000 تومان
1403/03/10
شاخه67.01 میلی مترتهران
4599لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80840.000 تومان
1403/03/10
شاخه67.62 میلی مترتهران
4594لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 802.200.000 تومان
1403/03/10
شاخه63.73 میلی مترتهران
4600لوله مانیسمان 4 اینچ رده 801.410.000 تومان
1403/03/10
شاخه68.56 میلی مترتهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4766لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62کارخانه
4773لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4775لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 2 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62کارخانه
4772لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4771لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 3 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم63کارخانه
4776لوله صنعتی 1.14 اینچ ضخامت 2 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62کارخانه
4774لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62کارخانه
4770لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم62.5کارخانه
4769لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 بهفلزتماس بگیرید
1403/03/10
کیلوگرم63کارخانه

لوله: لوله‌های استوانه‌ای هستند که از فولاد ساخته شده‌اند و در ساخت و زیر ساخت‌ها ساختمانی و شهری کاربردهای زیادی دارند. لوله های فولادی پرمصرف ترین محصول تولید شده در صنعت فولاد می باشد. کاربرد اصلی لوله های فولادی در حمل و نقل مایع یا گاز زیرزمینی از جمله نفت، گاز و آب است.

با این حال، لوله‌هایی با اندازه‌های مختلف در طول ساخت و ساز استفاده می‌شوند. کاربرد بیشتر لوله های فولادی در ساخت و ساز برای سیستم های گرمایش استفاده می شود. سازه ها را می توان با استفاده از لوله های فولادی با اندازه های مختلف، مانند نرده ها، قفسه های دوچرخه، یا بولاردهای لوله تولید و اجرا کرد.

تاریخچه اولیه لوله های فولادی

ولیام مرداک پیشگام لوله های فولادی است. در سال 1815، ویلیام لوله هایی که از لوله های مانند لوله های اسلحه ها استفاده و از به هم متصل کردن آنها برای سیستم سوزاندن لامپ زغال سنگ استفاده کرد. مرداک از سیستم لوله کشی نوآورانه خود برای انتقال گاز زغال سنگ به لامپ های خیابان های لندن استفاده کرد.

از دهه 1800، گام‌های بزرگی در فناوری لوله‌های فولادی برداشته شده است، از جمله بهبود روش‌های ساخت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای استفاده از آنها، و ایجاد مقررات و استانداردهایی که بر صدور گواهینامه آنها حاکم است.

لوله ها چگونه تولید می شوند؟
از ذوب مواد خام گرفته تا قالب گیری یا جوشکاری، این مصالح ساختمانی در همه جا از طریق دو فرآیند اصلی ایجاد می شود:
1- تولید به روش بدون درز
2- تولید به روش درز دار
هر دو فرآیند باید با ساخت فولاد با کیفیت خوب شروع شوند. فولاد خام توسط کارخانه های ریخته گری از طریق فرآیند ذوب مواد خام در یک کوره تولید می شود. برای درست کردن این ترکیب، ممکن است عناصری به فلز مذاب اضافه شود و ناخالصی ها از این طریق حذف شوند. فولاد مذاب حاصل در قالب ریخته می شود تا شمش تولید و یا به دستگاه ریخته گری پیوسته منتقل می شود تا اسلب، بیلت شکل بگیرد

اسلب فولادی و اسکلت فولادی در تولید لوله:

اسکلت فولادی از دال هایی ساخته می شود که تا دمای 2200 درجه فارنهایت گرم می شوند. گرما باعث ایجاد رسوب روی سطح می شود که باید از طریق رسوب شکن و تمیز کردن فشار بالا آن را جدا کرد. پس از تمیز کردن، دال فولادی به صورت گرم به صورت نوارهای باریک و نازک فولادی به نام اسکلپ نورد می شود.

اسکلپ با اسید سولفوریک ترشی (تمیز کردن سطح) می شود، با آب شسته می شود و به عنوان ماده خام برای لوله سازی وارد غلتم های بزرگ می شوند. عرض اسکلپ تعیین کننده قطر لوله قابل ساخت است.

تولید از طریق دستگاه نورد:

در این روش بیلت فولادی را در دمای بسیار بالا در کوره قرار میدهند، با کمک دستگاه پیرسینگ (سوراخ کن)، سوراخ مرکز لوله حفظ می شود. همچنین قطر بیرونی سوراخ همان قطر نهایی داخل لوله است.

تولید از طریق لوله آهنگری:

در فرآیند تولید لوله فورج، یک شمش گرم شده در قالب آهنگری که قطر آن کمی بزرگتر از لوله تمام شده است، قرار می گیرد. برای ایجاد آهنگری استوانه‌ای از پرس هیدرولیک چکش آهنگری با قطر داخلی منطبق استفاده می شود. هنگامی که این آهنگری انجام شد، لوله برای رسیدن به بعد نهایی ماشین کاری می شود.

فرآیند ساخت لوله آهنگری برای تولید لوله های بدون درز با قطر بزرگ که با روش های سنتی قابل تولید نیستند استفاده می شود. لوله های فورج شده معمولا برای هدر بخار استفاده می شود.

انواع لوله:

لوله همانند سایر قطعات فولادی، لوله ها نیز انواع مختلفی دارند. لوله های گازی، لوله های مسی، لوله های اسپیرال، لوله مانیسمان، لوله داربست، لوله لنس، لوله گوشت دار، لوله مبلی، لوله آتشخوار، لوله API، لوله جدارچاه، لوله صنعتی، لوله گالوانیزه، لوله استنلس استیل، لوله بدون درز مانیسمان. لوله های درز دار. بدلیل تعداد بالا و تنوع لوله ها در ادامه با یکی از این لوله ها را برای شما شرح می دهیم برای مشاده و اطلاعات کامل میتوانید به مقاله مرتبط هر لوله مراجعه کنید.

لوله های فولادی بدون درز (مانیسمان):

لوله فولادی بدون درز یا همان لوله مانیسمان دارای بخش توخالی است که تعداد زیادی از آنها برای انتقال سیال مانند نفت خام، گاز طبیعی، گاز زغال سنگ، آب و برخی مواد جامد و غیره استفاده می شود. در مقایسه با فولاد گرد جامد، زمانی که مقاومت پیچشی یکسان است. وزن لوله فولادی بدون درز نسبتاً سبک است، بنابراین نوعی فولاد مقرون به صرفه است که به طور گسترده در ساخت کالاهای لوله ای نفتی و قطعات مکانیکی استفاده می شود.

کاربرد لوله های فولادی بدلیل مقاومت بالا در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. از جمله صنایع ساختمان سازی، ساخت پل، صنایع کشاورزی، مراکز تفریحی، تجهیزات پزشکی، خودروسازی و …

خرید و قیمت لوله های فولادی

قیمت لوله فولادی با توجه به شرکت های تولید کننده و تنوع و کیفیت آنها میتواند متفاوت باشد. شرکت آهن مهام مفتخر است که تمامی لوله های شرکت های تولید کننده معتبر ایران را برای مشتریان با قیمت مناسب ارائه میکند. قیمت لوله مبلی خاور صنعت، بهفلز، قیمت لوله داربستی فولاد پروفیل مشهد، لوله گازی روکار کارخانه سپاهان و سایر شرکت ها را می توانید در آهن مهام مشاهده و استعلام قیمت کنید.

ادامه توضیحات
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 6 =

نظری یافت نشد