آهن مهام » قیمت میلگرد » قیمت میلگرد 20

قیمت میلگرد 20

قیمت میلگرد سایز 20 در آنالیز A3 شاخه آجدار از انواع کارخانه ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت میلگرد سایز 20 آنالیز A3

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2655میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز30.300 تومان
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2631میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب29.500 تومان
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3361میلگرد 20 آجدار A4 فولاد کویر کاشان28.900 تومان300 تومان
1403/02/30
A4شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2291میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید جنوب27.500 تومان
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3470میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب27.200 تومان
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2261میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان26.775 تومان400 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2315میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد26.700 تومان300 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2398میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.200 تومان300 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2169میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان26.100 تومان200 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2541میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر26.000 تومان26000 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2422میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود گیلان25.800 تومان300 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2568میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد25.750 تومان100 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2492میلگرد 20 آجدار A3 کاوه تیکمه داش25.700 تومان
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2519میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود25.700 تومان100 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2187میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان300 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2351میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین25.600 تومان200 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2888میلگرد 20 آجدار A3 یزد (احرامیان)25.600 تومان400 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2745میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز25.500 تومان
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2609میلگرد 20 آجدار A3 البرز غرب25.400 تومان100 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2773میلگرد 20 آجدار A3 فایکو25.400 تومان200 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2796میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد25.400 تومان500 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2820میلگرد 20 آجدار A3 روهینا دزفول25.400 تومان200 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2920میلگرد 20 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس25.400 تومان100 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2442میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر25.350 تومان100 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3014میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.350 تومان200 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2844میلگرد 20 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.000 تومان100 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2992میلگرد 20 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.000 تومان200 تومان
1403/02/29
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2720میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان24.800 تومان100 تومان
1403/02/30
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2229میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوبتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2378میلگرد 20 آجدار A3 نورد گرم سمنانتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2465میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمانتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2589میلگرد 20 آجدار A3 قائمتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2680میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن و نورد کرمانتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2705میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه اروندتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2864میلگرد 20 آجدار A3 نیک صدرا توستماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2941میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهوازتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2967میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشتتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3036میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد کاوهتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3046میلگرد 20 آجدار A3 میاندوآبتماس بگیرید
1403/02/27
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر

میلگرد 20 آجدار A3 : یکی از راه هایی که برای جبران ضعف بتن در برابر تکانه های شدید و مهار نیروهای وارده بر مقاطع مختلف آن مورد استفاده است، بکارگیری انواع میلگرد و دیگر مقاطع فولادی مثل قوطی ها در بافت بتن آرمه می باشد. به استفاده از سازه های فولادی در جهت تقسیم بار بر روی سطح بیشتری از فونداسیون، مسلح سازی بتن گویند. تناسب نقاط انبساط و ضرایب حرارتی بین فولاد و مواد بتنی، موجب استفاده بیشتر از انواع میلگردهای فولادی در مجاورت بتن شده است.

گره ها و زائده هایی که بر روی انواع میلگرد قرار دارند به اتصال عمیق تر در این پیوند کمک کرده و باعث افزایش استحکام شناژ ساختمان می شود. میلگرد 20 آجدار A3، از اقسام پر استفاده در ساختمان سازی و در جهت توسعه انواع آرماتورهای صنعتی و ساختمانی مورد استفاده است.

گوناگونی طرح ها و نقشه های مهندسی و تنوع سازه در وزن و طراحی، موجب ایجاد طبقه بندی هایی برای انواع میلگرد شده است. برای اطلاع و محاسبه قیمت میلگرد باید به فاکتورهایی مثل ضخامت، گرید آلیاژی  و جایگاه آن در بین دسته بندی های مطرح شده توجه نمود.

خرید میلگرد از بین مصالح ساختمانی به دلیل اهمیت این مقاطع، از مواردی است که نیاز به تحقیق و شناخت صحیح از انواع مختلف آن دارد. در ادامه این مطلب قصد داریم به شناختی بهتر از انواع میلگرد A3 ، در نمونه بیان شده و کاربردهای آن بپردازیم.

ویژگی های میلگرد 20 آجدار A3

ضخامتی که این محصول دارد از اندازه قطر آن، به استثنای مقدار آج به دست می آید. واحد عدد بیان شده در نام انواع میلگرد میلیمتر است، که در نمونه مورد بحث این مقدار 20 میلیمتر می باشد. میزان تنش تسلیم یا مقاومت جاری، تنش گسیختگی و مقاومت فشار، از جمله فاکتورهایی هستند که میلگردهای استاندارد A3 در آنها از میانگین قابل قبولی برخوردار هستند.

این مقاطع به دلیل متوسط بودن مقدار کربن بکارگیری شده در ترکیبات آلیاژی آنها، از قابلیت های جوش پذیری، خمش و نقطه خستگی بالایی بهره مند هستند. انعطاف آنها از خمش در یک محور تا زاویه 180 درجه پشتیبانی میکند. اندازه قطر اسمی در انواع میلگرد، مشخص کننده میزان قطر فک خمش در آنها می باشد، که در میلگرد 20 مقدار آن متوسط رو به بالا تعریف می شود.

به طور دقیق تر، میزان انعطاف و شکل پذیری در میلگرد، باید سه برابر قطر اسمی آن باشد. میلگرد 20 آجدار A3، به خلاف ضخامت های کمتر که به صورت های شاخه ای و کلاف تولید میشوند، تنها به صورت شاخه ای عرضه می شود. کاربری اصلی این مقاطع در استفاده به عنوان شاخه های آرماتور طولی و عرضی است.

تولید خاموت های سنتی، معمولی، ربات و سولار از جمله کاربردهای میلگرد 20 آجدار A3 می باشد. لازم به ذکر است در ساخت اتصالاتی که در انواع سازه های آرماتوری کاربرد دارند از میلگردهایی با ضخامت کمتر استفاده می شود.

خرید میلگرد 20 آجدار A3

برخی از شرکت های تولید کننده میلگرد به صورتی تخصصی، تنها به تولید این محصولات می پردازند و برخی دیگر قسمتی از ظرفیت تولید خود را به ساخت این مقاطع تخصیص داده اند. در هر صورت میزان ظرفیت تولید میلگرد در کشور ما به میزانی است که مازاد محصولاتی که برای تامین نیازهای داخلی مورد استفاده هستند، برای صادرات به کشورهای دیگر در نظر گرفته می شود.

جالب است بدانید، صادرات میلگرد در انواع ساختمانی و صنعتی یکی از اصلی ترین منابع درآمدهای غیر نفتی کشور می باشد. همین امر موجب کنترل قیمت این تولیدات در بازارهای داخلی و خارجی شده است. البته با توجه به نقش اساسی میلگرد در ایمن سازی ساختمان ها و سازه ها، میبایست خرید آنها از مراجع و منابع معتبر انجام گیرد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان یکی از قدرتمند ترین مجموعه های دولتی است که در زمینه تولید انواع میلگرد با گریدهای آلیاژی مختلف و ضخامت های گوناگون فعالیت دارد. مجتمع فولاد خراسان، امیرکبیر کاشان، بافق یزد، ظفر بناب، سیدان ابهر و راد همدان از جمله کارخانجات معتبری هستند که در سالهای اخیر به این مسئله پرداخته اند.

برندهای مختلفی برای انواع میلگرد در بازارهای داخلی وجود دارند که میتوان آنها را به لحاظ کیفیت و قیمت مقایسه کرد و سپس محصول مورد نظر را انتخاب نمود. هموطنان عزیز جهت اطلاع از قیمت میلگرد و کسب مشاوره در زمینه انتخاب از میان نمونه های موجود در بازار، نحوه سفارش و خرید این محصولات می توانند با همکاران ما در سایت آهن مهام  شرکت فولاد تجارت مهام با مدیریت رحمت تبریزی (آهن الات تبریزی) تماس حاصل فرمایند.

ادامه توضیحات
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − پانزده =

نظری یافت نشد