آهن مهام » قیمت ورق » قیمت ورق آلیاژی
قیمت ورق ST37 قیمت ورق ST52 قیمت ورق A283 قیمت ورق A516 قیمت ورق CK45 قیمت ورق CK60 قیمت ورق A36

قیمت ورق آلیاژی

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
268ورق ضخامت 10 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت102*6 متر
274ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت156x1.5
275ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت126x1.5
276ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت106x1.5
277ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت86x1.5
278ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت66x1.5
281ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت36x1.5
285ورق ضخامت 25 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت252*6 متر
286ورق ضخامت 20 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت202*6 متر
279ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت56x1.5
280ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/03
شیت46x1.5
282ورق ضخامت 50 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت50 میلی متر2*6 متر
283ورق ضخامت 45 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت45 میلی متر2*6 متر
284ورق ضخامت 40 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت40 میلی متر2*6 متر
287ورق ضخامت 12 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/02/03
شیت122*6 متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
102ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 451.300 تومان
1403/02/03
رول41.5
104ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 551.300 تومان
1403/02/03
رول51.5
106ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 651.300 تومان
1403/02/03
رول61.5
108ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 851.300 تومان
1403/02/03
رول81.5
139ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 451.300 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک46x1.5
142ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 551.300 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک56x1.5
143ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 651.300 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک66x1.5
147ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 851.300 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک86x1.5
110ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 1050.900 تومان
1403/02/03
رول101.5
114ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 1250.900 تومان
1403/02/03
رول121.5
145ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 1050.900 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک106x1.5
146ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 1250.900 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک126x1.5
111ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 1550.000 تومان
1403/02/03
رول151.5
154ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 1550.000 تومان
1403/02/03
شیت, فابریک156x1.5
70ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 3تماس بگیرید
1403/02/03
رول31.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
417ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 848.000 تومان1300 تومان
1403/02/03
شیت86x1.5
418ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 648.000 تومان1300 تومان
1403/02/03
شیت66x1.5
414ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 1547.000 تومان1100 تومان
1403/02/03
شیت156x1.5
415ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 1247.000 تومان1100 تومان
1403/02/03
شیت126x1.5
416ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 1047.000 تومان1100 تومان
1403/02/03
شیت106x1.5
412ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیرید
1403/02/03
شیت56x1.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
360ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 853.050 تومان2550 تومان
1403/02/03
رول81.5
357ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1553.000 تومان2100 تومان
1403/02/03
رول151.5
358ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1253.000 تومان2100 تومان
1403/02/03
رول121.5
359ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1053.000 تومان2100 تومان
1403/02/03
رول101.5
361ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 653.000 تومان2600 تومان
1403/02/03
رول61.5
349ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیرید
1403/02/03
رول51.5
352ورق A516 گرید 70 ضخامت 12 انبار تهرانتماس بگیرید
1403/02/03
شیت126x1.5
353ورق A516 گرید 70 ضخامت 10 انبار تهرانتماس بگیرید
1403/02/03
شیت106x1.5
354ورق A516 گرید 70 ضخامت 8 انبار تهرانتماس بگیرید
1403/02/03
شیت86x1.5
355ورق A516 گرید 70 ضخامت 6 انبار تهرانتماس بگیرید
1403/02/03
شیت66x1.5
356ورق A516 گرید 70 ضخامت 5 انبار تهرانتماس بگیرید
1403/02/03
شیت56x1.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
330ورق CK45 اکسین ضخامت 8تماس بگیرید
1403/02/03
شیت82*6 متر
332ورق CK45 اکسین ضخامت 20تماس بگیرید
1403/02/03
شیت202*6 متر
333ورق CK45 اکسین ضخامت 15تماس بگیرید
1403/02/03
شیت152*6 متر
334ورق CK45 اکسین ضخامت 12تماس بگیرید
1403/02/03
شیت122*6 متر
335ورق CK45 اکسین ضخامت 10تماس بگیرید
1403/02/03
شیت102*6 متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
256ورق CK60 فنری ضخامت 1085.000 تومان5000 تومان
1403/02/03
شیت102*6 متر
258ورق CK60 فنری ضخامت 3085.000 تومان5000 تومان
1403/02/03
شیت302*6 متر
259ورق CK60 فنری ضخامت 2585.000 تومان5000 تومان
1403/02/03
شیت252*6 متر
260ورق CK60 فنری ضخامت 2085.000 تومان5000 تومان
1403/02/03
شیت202*6 متر
261ورق CK60 فنری ضخامت 1585.000 تومان5000 تومان
1403/02/03
شیت152*6 متر
262ورق CK60 فنری ضخامت 1285.000 تومان5000 تومان
1403/02/03
شیت122*6 متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
398ورق دریایی A36 ضخامت 650.000 تومان
1403/02/03
شیت66x1.5
403ورق دریایی A36 ضخامت 850.000 تومان
1403/02/03
شیت86x1.5
400ورق دریایی A36 ضخامت 1549.000 تومان
1403/02/03
شیت15, 66x1.5
401ورق دریایی A36 ضخامت 1249.000 تومان
1403/02/03
شیت12, 66x1.5
402ورق دریایی A36 ضخامت 1049.000 تومان
1403/02/03
شیت106x1.5

قیمت ورق آلیاژی در انواع آنالیزها در تاریخ امروز در محدوده 2900 تا 78000 قرار دارد. در علم متالوژی، آلیاژ به طور خاص به محصولاتی می‌گویند که پس از فرایند ذوب، ریخته‌گری و شکل‌گیری همجوشه‌های فلزی و غیرفلزی به دست می‌آیند. این ترکیبات کاربرد فراوانی در انواع مقاطع آهنی از جمله ورق فولادی دارند.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت ورق آلیاژی

فهرست مطالب

  • -

انواع ورق آلیاژی

به طور کلی آلیاژهای فلزی به دو دسته آهنی و غیرآهنی تقسیم می‌شوند. طلا، نقره، مس، برنج و… از نمونه‌های غیر آهنی در آلیاژهای فلزی‌اند. در دسته بندی دیگر آلیاژهای آهنی در دو نوع فولادی و چدنی قرار می‌گیرند. که ما در این مقاله به نمونه‌های فولادی خواهیم پرداخت.

در دسته‌های پایین‌تر، محصولات به انواع آلیاژ بالا و آلیاژ پایین تقسیم می‌شوند. ترکیبات متنوعی در این تولیدات مورد کاربرد واقع می‌شوند. به عبارت دیگر اصلی‌ترین فاکتور موثر بر تفاوت قیمت ورق آلیاژی در انواع مختلف، نوع ترکیبات آنهاست.

به عنوان مثال قیمت ورق آهن، در یکی از زیرمجموعه‌های استاندارد ST است، با توجه به قیمت این آلیاژ در بازار تعیین می‌شود. می‌توان گفت تقریبا بخش بزرگی از آلیاژها در انواع ورق بکارگیری می‌شوند. آلیاژهای کم کربن، دسته‌ای از انواع آلیاژ پایین‌ها هستند.

این ترکیبات در ورق آلیاژی بیشترین مصرف را دارند. میزان خلوص آلیاژهای آهنی قبل از اینکه در انواع تولیدات بکارگیری شوند، اندازه‌گیری می‌شود. باید توجه داشت که روش‌های تولید در هزینه نهایی و قیمت ورق آلیاژی تاثیر گذار می‌باشد. از انواع این نوع ورق های می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • ورق A283
  • ورق ST37
  • ورق ST52
  • ورق A516
  • ورق CK60
  • ورق CK45
  • ورق A36

مزایای خرید و استفاده از ورق آلیاژی

بکارگیری آهن به صورت خالص در محصولات مختلف، به دلیل سختی بالای این عنصر، نشدنی است. مقاطع آهنی به جهت مصارف گوناگون، نیازمند ویژگی‌های متنوعی در فولاد است. به همین منظور، در ساخت قطعات از طیف وسیع آلیاژها بهره‌گیری می‌شود. امروزه تولیدات آلیاژی رقمی بالاتر از نود درصد این محصولات را به خود اختصاص داده‌اند.

به عبارت دیگر این انواع آلیاژها بودند که با پیشرفت علم متالورژی، دامنه کاربرد فلزات را در زندگی بشر گسترش دادند. همچنین از طرفی موجب تسهیل روند پیشرفت صنایع مختلف شدند. بنابراین آنها این امکان را به ما می‌دهند که بتوانیم با توجه به نوع نیازی که از فولاد داریم، نوع خاصی را انتخاب کنیم.

قیمت روز صفحه های آلیاژی متاثر از موارد متعددی مانند قیمت عناصر مختلف آلیاژی، قیمت روز فولاد، نرخ ارز و … می‌باشد. با توجه به این مطلب در هنگام خرید ورق آلیاژی می‌بایست به فاکتورهایی که بیان کردیم توجه نمود.

کدام آلیاژها کاربرد بیشتری دارند

در تولیدات آهنی از مواد آلیاژی متفاوتی بهره‌گیری می‌شود. کشورهای مختلفی در عرصه سنگ‌های آلیاژی در جهان فعالیت دارند که ایران نیز، به جهت برخورداری از معادن و ذخایر فلزی مختلف، یکی از این کشورهاست. منگنز، آلیاژیست که کاربرد بسیار زیادی در ساخت مقاطع گوناگون دارد. ترکیبات فرومنگنز و سیلیکو منگنز جزء مواد اصلی در فولادسازی به حساب می‌آیند.

چین، برزیل، آفریقای جنوبی و اوکراین از تولیدکنندگان بزرگ این ترکیبات‌اند. یکی از عناصر دیگری که در این تولیدات مصرف می‌شود، کروم است. این عنصر در محصولات ضد زنگ، از جمله نمونه‌های روغنی کاربرد زیادی دارد. واردات این مواد بسیار ضروری‌اند و قیمت آنها به طور غیر مستقیم بر ورق آلیاژی و دیگر محصولات صنایع فولات تاثیر دارد.

کشورهای تولیدکننده فور کروم آفریقای جنوبی، قزاقستان، هند و ترکیه هستند. مولیبدن از دیگر مواد آلیاژی در آهن آلات است. کشورهای شیلی، چین و ایالات متحده آمریکا، از تولیدکنندگان عمده این عنصر مهم هستند.

از مولیبدن برای ایجاد کاربیدهای پایدار، افزایش چقرمگی فولاد و در ابزارآلات برشی استفاده می‌شود. نیکل، سیلیسیم، تیتانیوم و تنگستن از جمله آلیاژهای کاربردی هستند که در استانداردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تولیدکنندگان ورق های دارای آلیاژ

به لطف کوشش صنعتگران و پیشرفت دانش متالوژی در کشور، شرکت‌های زیادی در ایران هستند که با توان و ظرفیت بالایی در این زمینه فعالیت دارند. شرکت‌های اکسین اهواز و فولاد مبارکه اصفهان، با سابقه ای بالا در صنایع فولاد و با بهره گیری از به روز ترین تکنولوژی‌های موجود در این صنعت، علاوه بر پاسخگویی نیازهای داخلی، سهم زیادی در صادرات و ارزآوری کشور دارند.

خریداران و مصرف کنندگان مقاطع فولادی می‌توانند به وسیله تماس با کارشناسان فروش ما از قیمت آهن آلات در انواع گوناگون و دیگر اطلاعات مربوط به این زمینه مطلع شوند.

 

ادامه توضیحات
سوالات متداول
قیمت ورق آلیاژی را در بازار چگونه محاسبه می‌کنند؟
ورق آلیاژی با توجه به وزن، ابعاد و ضخامت قیمت گذاری می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرد.
آیا قیمت ورق‌های آلیاژی در آهن مهام به روز رسانی شده‌اند؟
بله. قیمت های نمایش داده شده برای ورق های آلیاژی و دیگر محصولات صنایع فولاد در آهن مهام، آخرین قیمت آنها در بازار روز می باشد.
در صورت خرید ورق آلیاژی و دیگر محصولات آهن مهام، تحویل سفارش چقدر زمان می‌برد؟
تمامی سفارشات آهن مهام ظرف مدت 2 تا 4 روز کاری در سراسر کشور به دست مشتریان در محصل مورد نظر آنها خواهد رسید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + سیزده =

نظری یافت نشد