آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 30*60

قیمت قوطی 30*60

قیمت قوطی 60 در 30 انواع مدل ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت قوطی سایز 30*60

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43457پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان39.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43458پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق39.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43456پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری39.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43455پروفیل 30*60 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
نظری یافت نشد