آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 30*60

قیمت قوطی 30*60

قیمت قوطی 60 در 30 انواع مدل ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت قوطی سایز 30*60

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43457پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان39.800 تومان100 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6اصفهان
43458پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق39.800 تومان500 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6اصفهان
43456پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری39.800 تومان500 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6اصفهان
43455پروفیل 30*60 ضخامت 340.500 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6اصفهان
نظری یافت نشد