قیمت میلگرد فایکو

قیمت میلگرد فایکو آنالیز A3

1403/04/30 - 08:46
کد کالانام محصولقیمتآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2768میلگرد 10 آجدار A3 فایکو26.544 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2769میلگرد 12 آجدار A3 فایکو25.907 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2770میلگرد 14 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2771میلگرد 16 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2772میلگرد 18 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2773میلگرد 20 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2774میلگرد 22 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2775میلگرد 25 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2776میلگرد 28 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2777میلگرد 32 آجدار A3 فایکو25.180 تومانA3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
آنچه در ادامه میخوانید