قیمت میلگرد 40

قیمت میلگرد سایز 40 آنالیز A3

1403/04/30 - 08:50
کد کالانام محصولقیمتآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2896میلگرد 40 آجدار A3 یزد (احرامیان)تماس بگیریدA3شاخه آجدارکیلوگرم40 میلی متر
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
آنچه در ادامه میخوانید