آهن مهام » پیش فاکتور خرید

درخواست پیش فاکتور خرید

سوالات متداول
مزایای استفاده از پیش فاکتور رسمی چیست؟
جهت استعلام، برآورد و مقایسه راحت‌تر قیمت محصولات و همچنین به منظور اطلاع دقیق از نوع بار نیاز به صدور پیش‌فاکتور رسمی است.
پیش فاکتور شامل چه اطلاعاتی و دارای چه مواردی است؟
هر پیش فاکتور باید حاوی مشخصات بار، دارای مهر و امضا و شماره حساب شرکت فروشنده بوده و با محتوای فاکتور اصلی تطابق داشته باشد.
آیا برای دریافت پیش فاکتور نیاز به پرداخت هزینه است؟
توجه داشته باشید که برای صدور پیش فاکتور هیچگونه نیازی به پرداخت هزینه نخواهد بود.