آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 20*20

قیمت قوطی 20*20

قیمت قوطی 20 در 20 انواع مدل ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت قوطی سایز 20*20

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43313پروفیل 20*20 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43357پروفیل 20*20 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43375پروفیل 20*20 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
4183قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.7 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4076قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.9 خاور صنعت54.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4158قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1 خاور صنعت54.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4191قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4174قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.25 خاور صنعت54.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4194قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.5 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
نظری یافت نشد