قیمت قوطی 20*20

قیمت قوطی سایز 20*20

1403/05/02 - 08:10
کد کالانام محصولقیمتواحدطول(m)ضخامت (mm)بارگیرینوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم62اصفهان
43313پروفیل 20*20 ضخامت 2.235.635 تومانکیلوگرم62.2اصفهان
43357پروفیل 20*20 ضخامت 2.535.300 تومانکیلوگرم62.5اصفهان
43375پروفیل 20*20 ضخامت 335.200 تومانکیلوگرم63اصفهان
4183قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.7 فرمودا49.750 تومانکیلوگرم60.7تهران
4076قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.9 خاور صنعت49.750 تومانکیلوگرم60.9تهران
4158قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1 خاور صنعت49.750 تومانکیلوگرم61تهران
4191قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1 فرمودا49.750 تومانکیلوگرم61تهران
4174قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.25 خاور صنعت49.750 تومانکیلوگرم61.25تهران
4194قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.5 فرمودا49.750 تومانکیلوگرم61.5تهران
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
آنچه در ادامه میخوانید