آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 20*20

قیمت قوطی 20*20

قیمت قوطی 20 در 20 انواع مدل ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت قوطی سایز 20*20

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 241.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6اصفهان
43313پروفیل 20*20 ضخامت 2.239.500 تومان2000 تومان
1403/02/30
کیلوگرم6اصفهان
43357پروفیل 20*20 ضخامت 2.539.500 تومان2000 تومان
1403/02/30
کیلوگرم6اصفهان
43375پروفیل 20*20 ضخامت 342.200 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6اصفهان
4183قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.7 فرمودا56.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6تهران
4076قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.9 خاور صنعت56.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6تهران
4158قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1 خاور صنعت56.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6تهران
4191قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1 فرمودا56.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6تهران
4174قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.25 خاور صنعت56.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6تهران
4194قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.5 فرمودا56.500 تومان
1403/02/29
کیلوگرم6تهران
نظری یافت نشد