آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 30*30

قیمت قوطی 30*30

قیمت قوطی سایز 30*30

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43336پروفیل 30*30 ضخامت 235.545 تومان4255 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6اصفهان
43317پروفیل 30*30 ضخامت 2.235.545 تومان4255 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6اصفهان
43354پروفیل 30*30 ضخامت 2.535.182 تومان4618 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6اصفهان
43372پروفیل 30*30 ضخامت 335.545 تومان4955 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6اصفهان
3818قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.545 تومان4255 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6کارخانه
3968قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 پارس35.545 تومان4255 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6تهران
3973قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5 پارس35.182 تومان4618 تومان
1403/03/30
کیلوگرم6تهران
4105قوطی مبلی 30*30 ضخامت 0.9 خاور صنعت55.500 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6تهران
4156قوطی مبلی 30*30 ضخامت 1 خاور صنعت55.500 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6تهران
4172قوطی مبلی 30*30 ضخامت 1.25 خاور صنعت55.500 تومان
1403/03/26
کیلوگرم6تهران

در حال حاضر قیمت قوطی 30*30 امروز تمام کارخانه ها در تاریخ امروز در محدود 39000 تومان تا 54000 تومان قرار دارد. این محصول با ضخامت 1.25 تا 3 میلی متر و طول 6 متر عرضه می شود. همچنین شرکت هایی که پروفیل 30 در 30 سانتی متر را تولید میکنند، بهفلز، پارس، خاورصنعت می باشند.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت قوطی 30*30
ادامه توضیحات
نظری یافت نشد