آهن مهام » قیمت میلگرد » قیمت میلگرد 10

قیمت میلگرد 10

قیمت میلگرد سایز 10 در دو آنالیز A2 و A3 شاخه آجدار از انواع کارخانه ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت میلگرد سایز 10 آنالیز A2

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2660میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز30.600 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2623میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب29.900 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2256میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان28.595 تومان220 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2286میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدید جنوب28.100 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
3475میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب27.600 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2404میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان27.100 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2424میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود گیلان27.100 تومان100 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2356میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین26.800 تومان200 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2436میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر26.650 تومان200 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2562میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد26.200 تومان400 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2486میلگرد 10 آجدار A2 کاوه تیکمه داش26.000 تومان
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2224میلگرد 10 آجدار A2 آریا ذوبتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2248میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشانتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2333میلگرد 10 آجدار A2 سپهر ایرانیانتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2459میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمانتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2547میلگرد 10 آجدار A2 امیرکبیر خزرتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2752میلگرد 10 آجدار A2 ارگ تبریزتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2894میلگرد 10 آجدار A2 یزد (احرامیان)تماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2946میلگرد 10 آجدار A2 کوثر اهوازتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2971میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشتتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
3019میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهرتماس بگیرید
1403/03/09
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر

قیمت میلگرد سایز 10 آنالیز A3

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2626میلگرد 10 آجدار A3 شاهین بناب30.000 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2192میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور28.600 تومان200 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2915میلگرد 10 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس28.500 تومان200 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2791میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد27.900 تومان1000 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2768میلگرد 10 آجدار A3 فایکو27.700 تومان100 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2310میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد27.600 تومان100 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2883میلگرد 10 آجدار A3 یزد (احرامیان)27.600 تومان100 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2346میلگرد 10 آجدار A3 آذر فولاد امین27.300 تومان200 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2536میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر27.000 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2437میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر26.800 تومان200 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2563میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد26.600 تومان100 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2487میلگرد 10 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.500 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2987میلگرد 10 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.300 تومان300 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
3009میلگرد 10 آجدار A3 کیان فولاد ابهر26.300 تومان200 تومان
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2335میلگرد 10 آجدار A3 سپهر ایرانیانتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2374میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنانتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2460میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمانتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2514میلگرد 10 آجدار A3 شاهرودتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2675میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن و نورد کرمانتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2701میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه اروندتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2715میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2750میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریزتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2815میلگرد 10 آجدار A3 روهینا دزفولتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2839میلگرد 10 آجدار A3 سرمد ابرکوهتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2962میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشتتماس بگیرید
1403/03/09
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر

برای محاسبه قیمت میلگرد 10 در بازار، به ضخامت و وزن این محصولات توجه می شود. این ضخامت در انواع میلگرد کاربردهای فراوانی داشته و به نسبت دیگر سایزها، به میزان بیشتری مورد استفاده مصرف کنندگان واقع می شود. میلگرد 10 از جمله سایزهای پرکاربرد در انواع میلگردهای ساختمانی می باشد.

البته این محصول، با ساختار خاصی در صنایع نیز مورد استفاده است. قیمت میلگرد 10 تولید شده در آنالیزهای A2 و A3 که برای کاربردهای ساختمانی مورد استفاده هستند، تفاوت زیادی ندارد. اما این مسئله در میلگردهای صنعتی و یا همان میلگردهای آلیاژی اندکی فرق دارد. قیمت میلگرد 10
در نمونه های ساختمانی و یا آجدار پایین تر از این محصول در انواع صنعتی است.

علت این امر برخورداری میلگرد ساده از کیفیت آلیاژی و کیفیت سطحی بالاتر می باشد. میلگردها در ابعاد و اندازه های گوناگونی برای مصارف صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند. دسته بندی های مختلفی برای شناسایی نمونه های موجود در بازار میلگرد تعریف شده اند. بیشترین کاربرد میلگردهای آجدار در فرایند شناژبندی ساختمان ها است. به همین دلیل نام دیگری که میلگردهای آجدار به آن معروف هستند میلگرد ساختمانی می باشد.

وجود آج بر روی سطح این مقاطع به اتصال بهتر آنها با مواد بتنی کمک کرده و باعث میشود اتصال محکم تری را بین آن دو شاهد باشیم. قیمت میلگرد 10 در بازار و و قیمت دیگر ضخامت های تعریف شده در این تولیدات، با توجه به وزن محصول محاسبه شده و استانداردهای آلیاژی و تولیدی، تاثیر زیادی بر قیمت میلگرد نخواهند داشت. در ادامه این مطلب به بیان نکاتی در رابطه با خرید میلگرد 10، ویژگی ها و مزایای این محصول خواهیم پرداخت.

مزایای خرید و استفاده از میگرد سایز 10

این محصول از ضخامت پایینی برخوردار می باشد، به همین دلیل برای کاربری هایی مناسب تر است که در آنها نیاز به خم کاری و انعطاف می باشد. در انواع A3 آنالیز آج آنها از نوع 400 جناقی می باشد و میزان توانایی برای خم پذیری 180 درجه است. میزان کربن موجود در آلیاژ این مقاطع در حد متوسط تعریف شده و همین مساله کاربری آنها را در ساختمان سازی بیشتر کرده است.

البته مقدار کربن موجود در این محصولات در انواع A2 و A3 متفاوت است. به همین دلیل انعطاف بیشتری را در محصولات تولید شده با آنالیز A2 شاهد هستیم. میلگرد های ساختمانی، ضخامت 10 به عنوان مقاطع طولی و عرضی در ساخت شبکه های آرماتور مورد استفاده هستند. با توجه به تفاوت های عنوان شده، باید گفت که این تفاوت ها موجب اختلاف قیمت شدید بین قیمت میلگرد 10 A2 و محصولی با همین سایز در استاندارد A3 نمی شود.

از ضخامت های پایین مثل میلگرد 10 بیشتر در ساخت خاموت ها یا همان آرماتورهای عرضی استفاده می شود. آلیاژهای مورد استفاده در ساخت آنها کربن، سیلیسیم، منگنز، گوگرد و فسفر هستند که میزان آنها تقریبا در تمام موارد بجز کربن مساوی است. مقدار کربن موجود در ترکیبات آلیاژی تعریف کننده میزان سختی و استحکام قطعه است.

هرچه میزان درصد استفاده از کربن کمتر باشد، قابلیت های انعطاف و چکش خواری در فولاد بیشتر می شود. استانداردهای آلیاژی مورد استفاده در تولید میلگردها از جمله گرید A2 و A3، مانند دیگر انواع میلگرد ST37، ST52 و CK45 هستند. لازم به ذکر است این گروه های آلیاژی در برابر دمای بالا بسیار مقاومت بوده و به همین علت به فولاد آتشخوار معروف هستند. قیمت میلگرد 10 ساده که با استفاده از طیف گسترده تری از آلیاژها تولید می شود، بالاتر از انواع ساختمانی در وزن های مشابه است.

قیمت میلگرد 10 ساده (آلیاژی)

از دسته بندی های مهم، در انواع میلگرد می توان به طبقه بندی این محصولات به دو دسته آجدار و ساده اشاره نمود. میلگرد 10 ساده یکی از پرکاربردترین سایزهای این محصولات است که استفاده های فراوانی در صنایع گوناگون دارد. نوع مواد آلیاژی، کیفیت سطحی و روش های تولید از جمله موارد موثر بر قیمت میلگرد 10 ساده هستند. میلگرد 10 ساده دارای تنوع آلیاژی گسترده تری به نسبت انواع ساختمانی می باشد.

این محصول پایه تولید بسیاری از تولیدات در صنایع مختلف می باشد. قیمت میلگرد 10 ساده و دیگر سایزها در این دسته بندی، بر روی قیمت محصولاتی که در ساخت آنها استفاده می شوند، مانند شافت های تراشکاری، انواع پیچ و مهره و … تاثیر دارد. این محصول با نام میلگرد 10 آلیاژی نیز در بازار شناخته می شود و یکی از پرفروش ترین سایزها در انواع میلگرد ساده می باشد.

شمس گل آذین، آذر گستر سدید، نوین متین و کویر کاشان از برترین تولید کنندگان انواع میلگرد 10 ساده در آلیاژهای مختلف هستند. هرچند نوع برند تولید کننده تاثیری در قیمت میلگرد 10 ساده ندارد، اما میزان کیفیت این محصول در برندهای عنوان شده برای کاربردهای مختلف، مناسب می باشد. میلگرد 10 ساده با استفاده از آلیاژهای غیر فولادی نیز تولید می شود، اما به جهت استحکام و مقاومت بالا در نمونه های فولادی و قیمت مناسب تر آنها، انواع تولید شده با آلیاژهای فولاد کاربرد بیشتری به نسبت دیگر نمونه ها دارند.

خرید میلگرد 10

استفاده از محصولات شرکت های معتبر در مقاطعی که ارتباط نزدیکی با ایمن سازی سازه ها دارند بسیار حائز اهمیت است. شرکت های معتبری در تولید میلگرد فعالیت دارند. خوشبختانه فعالیت های آنها موجب می شود قیمت میلگرد 10 و دیگر سایزهای میلگرد در انواع مختلف و همینطور کیفیت این محصولات در بازار کنترل شود.
فولاد گلستان، سیدان ابهر، امیرکبیر، مجتمع فولاد خراسان، بافق یزد و آریا ذوب از جمله کارخانجات تولید میلگرد ساختمانی و صنعتی با ضخامت 10mm هستند، که در صورت نیاز می توانید برای خرید میلگرد 10، محصولات این شرکت ها را در جدول های ارائه شده در این صفحه مشاهده نمایید.

در این بین میلگرد ذوب آهن اصفهان از پیشتازان این صنعت بوده که تولید میلگرد را با استانداردها و در ضخامت های مختلفی انجام میدهد. هموطنان عزیز، میتوانند برای اطلاع از نحوه خرید و دریافت قیمت آهن آلات مختلف از جمله انواع میلگرد با متخصصان ما در سایت آهن مهام تماس حاصل فرمایند.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
تحویل محصول چه مدت بعد از ثبت سفارش میلگرد 10 خواهد بود؟
تمامی سفارشات آهن مهام بین مدت 2 تا 4 روز کاری در محل مورد نظر مشتری تحویل داده می شوند.
آیا قیمت میلگرد 10 در وب سایت آهن مهام به روز است؟
بله. قیمت نمایش داده شده در جدول ها برای همه محصولات از جمله میلگرد 10، آخرین قیمت آنها می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =

نظری یافت نشد