آهن مهام » قیمت محصولات مفتولی
قیمت سیم مفتولی قیمت مفتول گالوانیزه قیمت مش آهنی

قیمت محصولات مفتولی

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4942مش سنگین آجدار ضخامت 10تماس بگیرید
1403/02/03
10تهران
4941مش سنگین آجدار ضخامت 12تماس بگیرید
1403/02/03
12تهران
4937مش سنگین آجدار ضخامت 6تماس بگیرید
1403/02/03
6تهران
4943مش سنگین آجدار ضخامت 8تماس بگیرید
1403/02/03
8تهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4891سیم مفتولی سیاه 1.5 تسمه35.000 تومان
1403/02/03
1.5اصفهان
4889سیم مفتولی سیاه 1.5 فابریک36.000 تومان
1403/02/03
1.5اصفهان
4893سیم مفتولی سیاه 1.5 یارانتماس بگیرید
1403/02/03
1.5تهران
4892سیم مفتولی سیاه 2.5 تسمه35.000 تومان
1403/02/03
2.5اصفهان
4890سیم مفتولی سیاه 2.5 فابریک36.000 تومان
1403/02/03
2.5اصفهان
4888سیم مفتولی سیاه 2.5 فابریک با سلفون39.000 تومان
1403/02/03
2.5اصفهان
4894سیم مفتولی سیاه 2.5 یارانتماس بگیرید
1403/02/03
2.5تهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4942مش سنگین آجدار ضخامت 10تماس بگیرید
1403/02/03
10تهران
4941مش سنگین آجدار ضخامت 12تماس بگیرید
1403/02/03
12تهران
4937مش سنگین آجدار ضخامت 6تماس بگیرید
1403/02/03
6تهران
4943مش سنگین آجدار ضخامت 8تماس بگیرید
1403/02/03
8تهران

قیمت مفتول حرارتی

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4924مفتول حرارتی 4.8 میلی متر31.300 تومان
1403/02/03
4.8 میلی متراصفهان

قیمت سیم زیگزاگ

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4921زیگزاگ 55 سانتی متر31.500 تومان
1403/02/03
4.8 میلی متراصفهان
4926زیگزاگ 65 سانتی متر31.500 تومان
1403/02/03
4.8 میلی متراصفهان
4925زیگزاگ 75 سانتی متر31.500 تومان
1403/02/03
4.8 میلی متراصفهان