آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 40*40

قیمت قوطی 40*40

قیمت قوطی 40 در 40 انواع مدل ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت قوطی سایز 40*40

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43428پروفیل 40*40 ضخامت 239.700 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6اصفهان
43425پروفیل 40*40 ضخامت 2.239.700 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6اصفهان
43427پروفیل 40*40 ضخامت 2.539.300 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6اصفهان
43431پروفیل 40*40 ضخامت 340.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6اصفهان
4002قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 فرمودا39.300 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4021قوطی طرح دار 40*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4060قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 انبار اصفهان61.100 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6اصفهان
4054قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5 انبار اصفهان62.000 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6اصفهان
4186قوطی مبلی 40*40 ضخامت 0.7 فرمودا55.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4106قوطی مبلی 40*40 ضخامت 0.9 خاور صنعت55.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4155قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1 خاور صنعت55.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4193قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1 فرمودا55.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4171قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1.25 خاور صنعت55.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
4195قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1.5 فرمودا55.500 تومان
1403/03/23
کیلوگرم6تهران
نظری یافت نشد