آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت قوطی 40*40

قیمت قوطی 40*40

قیمت قوطی 40 در 40 انواع مدل ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت قوطی سایز 40*40

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43428پروفیل 40*40 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43425پروفیل 40*40 ضخامت 2.239.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43427پروفیل 40*40 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43431پروفیل 40*40 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
4002قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 فرمودا41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4021قوطی طرح دار 40*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4060قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 انبار اصفهان57.800 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
4054قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5 انبار اصفهان56.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
4186قوطی مبلی 40*40 ضخامت 0.7 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4106قوطی مبلی 40*40 ضخامت 0.9 خاور صنعت54.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4155قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1 خاور صنعت54.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4193قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4171قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1.25 خاور صنعت54.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
4195قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1.5 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم6تهران
نظری یافت نشد